Üdvözöljük honlapunkon!

szekelykapu

Híreink!

 2014-ben emlékeztünk meg a madéfalvi veszedelem 250. évfordulójáról. Ez a szomorú esemény egyben a bukovinai székelység születésnapja is. Augusztusi elnökségi ülésen úgy döntöttünk, ezt az évfordulót egy az utókor számára itt hagyott emlékkel tettük teljessé. Székely szobát avattunk és kopjafát állítottunk emlékül. Terveinknek megfelelően öt fát ültettünk a kopjafa mellé. Egyet az erdélyi székelyek, egyet a felvidéki, egyet a délvidéki, egyet a kárpátaljai magyarok és egyet a bukovinai székelyek nevében.

 A székely szobát a Ti segítségetekkel szeretnénk berendezni, ezért kérlek benneteket akinek otthonában olyan régi tárgyak vannak, amit fel tudtok ajánlani, keressetek meg. Nagy örömünkre szolgál,hogy a székely szobát Földi Istvánról fogjuk elnevezni. Dr. Sántha Péterné Földi Anikó és Sántha Péter elfogadták kérésünket, hozzájárultak a név használatához. Földi István Kézdivásárhelyen  született. Rendkívüli élettörténetét már megismerhettük. A bukovinai székelyek magyarországi letelepedése után Tevelen líceumot alapított a székely gyerekeknek. A dombóvári Gőgös Ignác Gimnázium igazgatóhelyettese volt. Neki köszönhetjük a gimnázium seccóinak megmentését.

2017 január 30-án megtartottuk éves közgyűlésünket, melynek napirendjében elsőként a szakmai és pénzügyi beszámoló hangzott el a 2016. évről. melyet a közgyűlés egyhangúan elfogadott.
Tisztújításról is kellett szavazni, elnökséget, felügyelő bizottságot választottunk. Az elnökséget a tagok nagy többséggel újraválasztották.

Elnök: Horváth Józsefné
Elnök helyettes: Dr. Nagy Milkós
Pénztáros: Hoffmann József
Titkár: Jánosi Emőke

 Az ellenőrző bizottság tagjai: Tencz Károlyné, Martinkáné Erős Ágnes, Pappné László Ildikó.
Krónikásunk Beréti István lett.

Az elnök javaslatot tett a tag díj összegének emelésére. A közgyűlés döntése alapján a tag díj összege 2013 évtől 2.000 Ft/ év.

 

Kötelezettségünknek eleget téve, feltöltésre került a Közhasznúsági beszámolónk és az Egyszerűsített beszámolónk.

Köszönjük mindenkinek mindazt a sok támogatást, aminek eredményeként elkészülhetett a kertvárosi székelykapu és megtarthattuk az avató ünnepséget.

Várjuk szeretettel rendezvényeinken Önt és kedves családját is!